+48 91 562 05 70
   +48 665 820 777

PL | EN
   +48 665 820 777 (24h)


Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - linia do produkcji i regeneracji siłowników


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę linii do produkcji i regeneracji siłowników jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Część I – tokarka CNC, Centrum obróbcze CNC, piła do cięcia metalu: MAKTEK Jerzy Zal... więcej»

Zakup oraz dostawa linii do produkcji i regeneracji siłowników


„Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup oraz dostawa linii do produkcji i regeneracji siłowników”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowa... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - wózki widłowe


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę dwóch wózków widłowych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: PROMAG S.A. Ul. Romana Maya 11 61-371 Poznań W niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Uzasadnieni... więcej»

Zakup oraz dostawa dwóch wózków widłowych


Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup oraz dostawę dwóch wózków widłowych”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regiona... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - wyposażenie hali magazynowej


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup, dostawę oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej – regały magazynowe jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: MECALUX Sp. z o.o. Ul. Wyczółkowskiego 125 44-... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - linia do produkcji przewodów hydraulicznych


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup oraz dostawę linii do produkcji przewodów hydraulicznych jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Airmaxi Krzysztof Suchanek os. Oświecenia 38/17 31-636 Kraków W niniejszym postęp... więcej»

Zakup, montaż oraz dostawa mebli będących wyposażeniem hali magazynowej


„Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup, montaż oraz dostawę mebli będących wyposażeniem hali magazynowej”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projekta... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy - informacja uzupełniająca


Część I - wyposażenie magazynowe (regały magazynowe) MECALUX Sp. z o.o. Ul. Wyczółkowskiego 125 44-109 Gliwice oferta uzyskała 100 punktów. Mając na uwadze Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Podrozdział 6.5... więcej»

Zakup oraz dostawa linii do produkcji przewodów hydraulicznych


„Firma Hydro-Flex zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn. "Zakup oraz dostawę linii do produkcji przewodów hydraulicznych”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowa... więcej»

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Cezary Mazur „Hydro – Flex” informuje, iż w postępowaniu na zakup i dostawę oraz montaż mebli będących wyposażeniem biura oraz hali magazynowej jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Część I - wyposażenie magazynowe (regały magazynowe) MECALUX Sp... więcej»