Aprobata techniczna węży hydraulicznych

13.08.2020
Aprobata techniczna węży hydraulicznych

Aprobata techniczna to pozytywna opinia techniczna danego wyrobu, która stwierdza jego przydatność do użycia. Najczęściej dokonywana jest na podstawie badań, oględzin, opinii ekspertów czy obliczeń technicznych z zastosowaniem przepisów obowiazujących w danym kraju. Aprobatę wydaje się na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego postępowania. Pozytywna ocena wydawana jest na 5 lat i może być przedłużona bez konieczności przeprowadzania ponownego postępowania.

W naszej ofercie węży hydraulicznych posiadamy produkty z aprobatą MSHA, czyli Mine Safety and Health Administration. Do tych produktów należą m.in.:

  • węże hydrauliczne Vitillo Premier 2SC, które charakteryzują się wyższą wytrzymałością, ale są także trudnościeralne oraz posiadają mniejsze promienie zginania. Ponadto mogą pracować przy znacznie wyższym ciśnieniu roboczym niż standardowe przewody 2SN/2SC (przewyższają o 30% normę EN857)
  • węże hydrauliczne 1SN i 2SN firmy EXITFLEX, które charakteryzują się nie tylko wysoką jakością, ale również są trudnościeralne oraz trudnopalne.

Polecane produkty renomowanych włoskich producentów posiadają dopuszczenie MSHA i są zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i higieny pracy w kopalniach, a także w całym sektorze górniczym. Dlatego zachęcamy branżę górniczą oraz pozostałe branże przemysłu ciężkiego do stałej współpracy z naszą firmą w zakresie sprzedaży najwyższej jakości węży hydraulicznych z aprobatą MSHA.

Zapraszamy do kontaktu.

To top