Jak działa podstawowy układ hydrauliczny?

14.02.2021
Jak działa podstawowy układ hydrauliczny?

Układy hydrauliczne stanowią część każdej maszyny rolniczej, leśniczej, górniczej czy też budowlanej. Można spotkać je również w wózkach widłowych oraz sprężarkach. Wszystkie urządzenia, wymagające dużej wydajności posiadają odpowiednio dobrany układ hydrauliczny. Działanie układów hydraulicznych opiera się na cieczach, którymi najczęściej są oleje hydrauliczne bądź ich mieszanki. Hydraulika siłowa polega na przenoszeniu energii za pomocą wszystkich, połączonych ze sobą elementów układu. Proces ten przebiega pod dużym ciśnieniem.

Na jakiej zasadzie działa podstawowy układ hydrauliczny?

Kluczowym elementem układu są węże hydrauliczne, przez które przepływa olej hydrauliczny. Węże zasilają maszynę w moc przez to, że odbierają np. z pompy elektrycznej moc i kierują ją do pozostałych elementów układu hydraulicznego takich jak rozdzielacze czy też siłowniki. W skład podstawowego układu hydraulicznego wchodzą:

  • Odbiorniki – silniki lub siłowniki,
  • Rozdzielacze,
  • Zawory,
  • Zbiornik cieczy,
  • Pompa hydrauliczna,
  • Chłodnica oleju,
  • Olej hydrauliczny,
  • Filtry,
  • Przewody,
  • Elementy sterowania.

Pompy stosowane w podstawowych układach hydraulicznych można podzielić na te o stałej wydajności, oraz na pompy hydrauliczne o wydajności zmiennej. Najważniejszym zadaniem tego elementu układu jest wytwarzanie ciśnienia oraz przekazywanie napędu. Energia odbierana jest przez silniki hydrauliczne zmieniające energię w ruch obrotowy, bądź siłowniki przekształcające napęd w ruch prostoliniowy. Układy hydrauliczne z silnikiem wykorzystywane są w charakterze napędu, natomiast te z siłownikiem stosowane są w charakterze generatora energii statycznej.

Rozdzielacz jest elementem odpowiedzialnym za odpowiedni przepływ oleju hydraulicznego. Bardzo ważnym elementem całego układu są zawory hydrauliczne, rozprowadzające odpowiednio ciecz po układzie, mogą również ograniczać ciśnienie w układzie. Podstawowy układ hydrauliczny działa na zasadzie przekazywania energii. Do układu zostaje dostarczona energia mechaniczna, zazwyczaj za pomocą silnika elektrycznego, cieplnego bądź przy wykorzystaniu napędu ręcznego.

Następnie dostarczona energia zostaje przekształcona w pompie w energię ciśnienia. Energia hydrauliczna przekazywana jest dalej za pomocą przewodów oraz elementów sterujących. Kolejnym krokiem jest przemiana energii hydraulicznej w mechaniczną przy wykorzystaniu silnika bądź siłowników. Następnie zostaje ona przekazana do elementów maszyny, które wykonują daną pracę.

To top