Jak przebiega proces regeneracji siłowników hydraulicznych?

14.09.2023
Jak przebiega proces regeneracji siłowników hydraulicznych?

Siłowniki hydrauliczne stanowią kluczowy element wielu urządzeń przemysłowych, pojazdów, koparek czy dźwigów. Eksploatowane są z niezwykłą intensywnością, często w ekstremalnych warunkach, co nie pozostaje bez wpływu na ich stan techniczny. Dojść więc może w końcu do zużycia albo uszkodzenia siłownika.

Czy trzeba go wówczas wymienić na nowy? Niekoniecznie. W wielu przypadkach wystarczy dokonać jego regeneracji, co jest zdecydowanie tańszą opcją. Aby jednak przyniosło to pożądany efekt, wszystkim zająć muszą się specjaliści dysponujący odpowiednim sprzętem i umiejętnościami.

Etapy regeneracji siłownika hydraulicznego

Regeneracja siłownika hydraulicznego zaczyna się od jego demontażu. Siłownik zostaje odłączony od maszyny, w której jest zamontowany, a następnie rozłożony na części. Dzięki temu możliwa jest kontrola elementów składowych, takich tłok, korpus, pierścienie uszczelniające i przewody hydrauliczne. Sprawdza się ich stan techniczny i określa, czy wymagają naprawy albo wymiany.

Naprawa lub wymiana części to właśnie kolejny etap regeneracji siłownika hydraulicznego. Kiedy wszystkie wadliwe dotąd elementy znajdują się już w pożądanym stanie technicznym, przystąpić można do montażu siłownika. Podczas przeprowadzania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę na staranne uszczelnienie elementów oraz na dokładne połączenie wszystkich części.

Po montażu przychodzi czas na testowanie siłownika hydraulicznego. Trzeba sprawdzić, czy działa on prawidłowo i czy nie pojawiają się wycieki. Jeśli wszystko funkcjonuje tak, jak należy, przechodzimy do ostatniego etapu procesu, czyli sporządzanie dokumentacji. Jest ona ważna z punktu widzenia kontroli jakości i może przydać się w przyszłości, gdy potrzebne będą kolejne naprawy.

To top